Privacybeleid

Ik wil sponsor worden

Ook jouw bedrijf kan iets doen voor de jeugd

Hoe kan je sponsor worden?

HABBEKRATS heeft een sterke, onafhankelijke werking die gedragen wordt door private en publieke partners. Habbekrats geniet de permanente Hoge bescherming van H.M. Koningin Paola. Belangrijke captains of industry geloven in Habbekrats, verbinden er hun naam aan en tonen zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wie sponsor wordt van Habbekrats is in goed gezelschap van grote, leidinggevende bedrijven, service clubs en overheden.

Indien u een belangrijke sponsoring overweegt neemt u contact op met het Nationaal secretariaat van Habbekrats, Edward Anseeleplein 3 te 9000 GENT. Tel. 09.234.234.9 of chris@habbekrats.be. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismaking met Habbekrats, haar missie en visie en haar kinderen.

Fonds Habbekrats

U kan ervoor kiezen om een gift te doen aan het "Fonds Habbekrats". Dit is een fonds beheert door de Koning Boudewijnstichting. Vanuit het fonds wordt er structurele stabiliteit verleent aan de werking van Habbekrats. Voor giften in het fonds Habbekrats ontvangt u een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting.

Habbekrats Mecenas

De structurele werking van Habbekrats wordt gedragen door een groep Habbekrats mecenassen. Dat zijn personen, families of bedrijven die ofwel 50.000 Euro schenken ofwel een gebouw kosteloos ter beschikking stellen. De mecenasclub verenigt deze schenkers. Download de Nota Goed Bestuur hier.