Privacybeleid

Ik wil peter worden van een kind

Habbekrats en de kinderen danken je van harte

Vele Habbekratsvrienden zijn peter van een kind. Zij weten dat ze daarmee op permanente basis bijdragen aan het welzijn van een kind in nood. Uiteraard blijft het kind zelf anoniem.

Om peter te worden van een Habbekratskind volstaat het om uw bank een permanente opdracht te geven van 20€ per maand met vermelding "Peterplan" op rekening
BE83 7370 4376 3615, of een éénmalige storting van 250€ op datzelfde rekeningnummer.

U kan in uw mededeling ook aangeven in welke stad of gemeente u een kind wil steunen. U kan ten allen tijde vragen waaraan u gift werd besteed.


Folder: De Vrienden van Habbekrats