Privacybeleid

Kinderrechtenprijs 2018 gaat naar Habbekrats vzw

25 organisaties waren kandidaat voor de Kinderrechtenprijs 2018. Op 27 oktober stelden 50 jongerenambassadeurs hun organisaties aan elkaar voor in het Vlaams Parlement. Ze beoordeelden elkaars initiatief. Vijf organisaties gingen door naar de finale: de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Habbekrats vzw, Missing You vzw, Donorkinderen België vzw en Saying Goodbye vzw. Op 17 november reikte de jongerenjury de prijs uit aan Habbekrats vzw.

Een nationale jury van kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar reikte op 17 november 2018 de tweede Belgische Kinderrechtenprijs van 10.000 euro uit aan Habbekrats. Habbekrats is een jeugdwerking met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die minder kansen krijgen doordat ze opgroeien in kwetsbare situaties. 'We hebben voor Habbekrats gekozen omdat die organisatie heel bewust bezig is met kinderrechten en er zonder onderscheid is voor elk kind en elke jongere', zegt Louise (17), één van de jongeren van de jury. Habbekrats heeft 13 warme huizen voor kinderen en jongeren, werkt op speelpleinen en organiseert kampen. Alles is zo goed als gratis. De jongerenambassadeurs Keyentha (16 jaar) en Thomas (17 jaar) vertegenwoordigden Habbekrats tijdens de samenkomsten van de Kinderrechtenprijs.

Chris Van Lysebetten, algemeen coördinator van de vzw: 'We zetten kinderen die in een precaire situatie opgroeien in de picture, terwijl deze kinderen in onze samenleving grotendeels onder de radar blijven. De Kinderrechtenprijs is een verzilvering van vele jaren werk.'

Keyentha: 'Ik ben blij dat we met deze 10.000 euro nog meer kinderen een plaats kunnen geven in onze maatschappij.'

Meer op www.facebook.com/dehabbekratshelden