Privacybeleid

Ik wil een legaat doen

Een win-win scenario voor je erfgenamen én het goede doel

Wat is een duolegaat?

Met een duolegaat kunt u heel wat successierechten uitsparen. U schenkt aan Habbekrats, en tegelijk bevoordeelt u uw erfgenamen.

Habbekrats betaalt in dat geval immers de volledige successierechten voor uw erfgenamen, tegen het gunsttarief van 8,8%. Dus alle partijen winnen hierbij, met de overheid als vrijwillige verliezer.

Een duolegaat moet voldoen aan drie voorwaarden:
1. Er moet een testament zijn.
2. Er moet een legaat zijn ten voordele van een of meerdere personen.
3. Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie, zoals Habbekrats, die alle successierechten van de eerste persoon moet betalen.

Voorbeeld bij een gewoon legaat:
Albert is kinderloos. Hij laat 25.000 euro na aan zijn nichtje Sofie. Sofie betaalt 45% successierechten op de schijf tot 75.000 euro (hoogste tarief voor neven, nichten, tantes, ooms en 'vreemden') = 25.000 x 45% = 11.250 euro. Sofie houdt (25.000 - 11.250 =) 13.750 euro over.

Voorbeeld bij een duolegaat:
Albert verdeelt zijn vermogen van 25.000 euro tussen zijn nichtje Sofie die 15.000 euro krijgt en Habbekrats dat 10.000 euro krijgt. Sofie betaalt geen successierechten. Die worden immers betaald door Habbekrats. Zij houdt dus netto 15.000 euro over. Habbekrats betaalt:

- 15.000 x 45% (de successierechten van het deel dat Sofie krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = 6.750 euro
- 10.000 x 8,8% (de successierechten van het deel dat Habbekrats krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties) = 880

Samen een totaal van 7.630 euro. Habbekrats houdt dus netto (10 000 - 7 630=) 2.370 euro over.

Opgelet:
Het duolegaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op, al was het maar omdat de successierechten variëren volgens de graad van verwantschap. Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken in uw specifieke geval.


Folder: De Vrienden van Habbekrats